Strategische Personeelsplanning (SPP)

Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen in uw organisatie?
Komen er nieuwe producten of diensten? Welke organisatiegroei wordt verwacht?
Beschikt u dan wel over het juiste en over voldoende personeel?
Welke maatregelen kunt uw treffen om hierin tijdig te voorzien?
Een strategische personeelsplanning geeft inzicht in de verwachte toekomstige vraag naar en aanbod van personeel. Dit inzicht maakt het mogelijk de juiste cocktail van HR maatregelen te treffen met als doel vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.
Eindresultaat van een strategische personeelsplanning is dus een strategische HR-agenda.


Waarom strategische personeelsplanning?

Deskundig en betrokken personeel is een factor die het verschil kan maken voor uw organisatie.
Organisaties veranderen voortdurend. Dat stelt ook andere eisen aan uw medewerkers.
Door strategische personeelsplanning is uw organisatie voorbereid op de toekomst.

Visie op strategische personeelsplanning

Elke organisatie is uniek.
Strategische personeelsplanning is dus maatwerk.
Dit maatwerk kan uitgevoerd worden volgens vaste stappen:
 • Inventariseren van het huidige personeelsbestand;
 • Vaststellen van het in de toekomst benodigde personeel;
 • Prognosticeren van het toekomstig beschikbare personeel;
 • Inventariseren van mogelijke knelpunten;
 • Vaststellen en plannen van te treffen maatregelen.
Om deze stappen uit te kunnen voeren moet aan een aantal condities worden voldaan.
Invulling van deze condities maken het proces complex.
Door de werkwijze te baseren op het Pareto principe en door de inzet van ict voorzieningen is snel resultaat toch mogelijk.
Iteratief
Strategische Personeelsplanning is een iteratief proces waarbij jaarlijks de HR-maatregelen worden herijkt op wijzigingen in de organisatiestrategie en op de impact van de HR-agenda op de bedrijfsvoering.
Zie ter illustratie het door HR-ICT toegepaste model voor strategische personeelsplanning.

Werkwijze van HR-ICT

Onze stelling: Een Strategische Personeelsplanning moet worden opgesteld door interne medewerkers.
Zij kennen de business, de doelen, het personeel, de dynamiek, de cultuur etc.
HR-ICT kan ondersteunen door het proces aan te sturen en inhoudelijk te begeleiden.
Onze aanpak:
 • Uitvoeren van een Quick Scan SPP naar o.a. de uitgangssituatie, het draagvlak, de aanwezige condities;
 • Bepalen van het eindresultaat en concreet haalbare tussenresultaten; werkend van globaal naar detail;
 • Opstellen van een stappenplan;
 • Opstellen van scenario's en prognoses;
 • Bepalen van toekomstige knelpunten in de beschikbaarheid van personeel en het vaststellen van maatregelen.

Kiest u er voor het proces zelf aan te sturen, dan kunt u HR-ICT inschakelen als adviseur. Gedurende de ontwikkeling van uw strategische personeelsplan voorziet HR-ICT dan in de benodigde kennis, producten en adviezen.

Naast projectleiding en advies levert HR-ICT de volgende producten die uw project een boost kunnen geven!
 • Kick-off strategische personeelsplanning;
 • Quickscan strategische personeelsplanning;
 • Stappenplan strategische personeelsplanning.

Software voor Strategische Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is maatwerk. In de praktijk blijkt ook dat het opstellen van een strategisch personeelsplan een groeiproces is. De softwarekeuze moet dus aansluiten bij de eisen van de organisatie en bij de volwassenheid van het strategische personeelsplan.
HR-ICT werkt samen meerdere leveranciers van software voor strategische personeelsplanning en kan u ondersteunen bij de selectie van de best passende software.

Excel gebruiken voor Strategische Personeelsplanning

HR-ICT kan uw P&O afdeling ondersteunen bij het maken van rapportages, draaitabellen en draaigrafieken van uw personeelsbestanden in Excel; ook geven wij Excel trainingen speciaal voor P&O afdelingen.

Wij willen u graag helpen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen naar 085 060 1564.


Zoektermen:
Strategische personeelsplanning SPP ICT systeem aanpak advies

Spreker SPP

Hans-van-Dijk-projectleider-SPP
Hans van Dijk (Eigenaar HR-ICT)
geeft presentaties en gast-colleges
over Strategische Personeelsplanning.
U kunt hem inschakelen via het contactformulier of via de NVP.

LinkedIn

LinkedIn profiel van Hans van Dijk.

SPPin-off

SPPin-off team strategische personeelsplanning
SPP de weg voorbereiden
SPP de aanpak
SPP de uitvoering
SPP de borging
Download de brochure.

Model Strategische Personeelsplanning

model strategische personeelsplanning
Download het model voor SPP.

Literatuur

Human Resource Planning
Gerard Evers, Cornelis Verhoeven


HOE-boek voor strategische personeelsplanning
Hanneke Moonen