Over HR-ICT

  HR-ICT is uw directe partner voor advies en projecten op het snijvlak van Human Resource Management en ICT. HR-ICT voert opdrachten uit binnen de overheid en de gezondheidszorg.
  Dit doen wij vanuit de visie dat uw projecten een grotere kans van slagen hebben als er vanuit uw organisatie een actieve rol gespeeld wordt in:
  • Opdrachtgeverschap aan uw leveranciers;
  • Veranderingsprocessen;
  • Opleiding en training;
  • Invoering van nieuwe werkwijzen.

  Aandachtsgebieden

  Belangrijkste aandachtsgebieden van HR-ICT zijn:
  • Projectleiding van complexe (semi)overheidsprojecten;
  • Strategische Personeelsplanning;
  • E-HRM;
  • Trainingen en Opleidingen.

  Hans van Dijk

  Directeur / eigenaar van HR-ICT is Hans van Dijk, hij heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid jarenlange ervaring opgedaan met ICT projecten, met change management en met projecten op het snijvlak van HR en ICT. Dit laatste in grote bestuurlijk complexe organisaties.
  Hans van Dijk was vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwartiermaker strategische personeelsplanning voor de rijksoverheid.
  Momenteel ondersteunt Hans van Dijk de Rechterlijke organisatie bij de selectie en invoering van een ICT-systeem voor strategische personeelsplanning.
  Op het gebied van E-HRM (ESS/MSS)heeft Hans van Dijk als projectleider de implementatie van P-Direkt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangestuurd en was hij projectleider E-HRM bij de gemeente Utrecht.

  Referenties

  Strategische Personeelsplanning

  Hans van Dijk was in 2010 en 2011 als projectleider Strategische Personeelsplanning mijn directe contactpersoon en overlegpartner bij BZK. Ik heb Hans leren kennen als een ter zake kundig, betrokken en integer initiator, die voldoende ruimte biedt voor nieuwe initiatieven en eigenwijze ideeën. Tegelijkertijd weet hij ook op een nuchtere en zakelijke wijze de voortgang van projecten te bewaken. Uit mijn ervaringen kan ik Hans als projectleider van harte aanbevelen.
  dr. Gerard Evers
  Euro-hrm, adviesbureau voor economisch personeelmanagement

  Hans heeft op een gedegen manier de methodiek voor de strategische personeelsplanning van het Rijk ontwikkeld. Hij heeft dit gedaan met veel energie en heeft daarbij goed gebruik gemaakt van zijn netwerk. Door de inzet van social media heeft hij veel mensen betrokken bij de opzet van de methodiek. Strategische Personeelsplanning staat nu echt op de kaart van de Rijksoverheid. De bijdrage van Hans is hierin van groot belang geweest. Tenslotte is Hans een prettige collega, met wie je fijn kan samenwerken en die openstaat voor ideeen van anderen.
  Dorinda Hovestadt
  Deputy Director, Ministry of Interior and Kingdom Relations

  E-HRM

  Als projectmanager voor de invoering van HRM zelfbediening heeft Hans op betrouwbare wijze bijgedragen aan het slagen van deze grote operatie. Daarbij legde hij goed de verbinding met de verschillende organisatieonderdelen en toonde hij zich gevoelig voor de signalen vanuit de omgeving. Hij bewaarde de rust en bleef nadenken, ook als de druk opliep.
  Rocus Brasz
  Programma manager, programma vernieuwing HRM