HR-ICT - E-HRM

Met E-HRM software kunnen medewerkers zelf hun personeelsgegevens inzien, invoeren en aanpassen. Verlofaanvragen, reisdeclaraties, ziekmeldingen, adreswijzigingen en andere aanvragen worden in het E-HRM systeem ingevoerd.
Nadat de manager de aanpassingen heeft geaccordeerd worden de aanpassingen vastgelegd.
Dankzij het gebruik van apps en internet ondersteunen moderne E-HRM toepassingen tijd– en plaats onafhankelijk werken.

Voordelen van E-HRM.

Grote voordelen van E-HRM zijn:
 • Directe beschikbaarheid van actuele personeelsinformatie;
 • Tijd– en plaats onafhankelijk; E-HRM sluit hiermee aan op de invoering van het nieuwe werken;
 • Digitale formulieren en personeelsdossiers;
 • Eenmalige invoer aan de bron, snellere verwerking; corrigerende werking, minder kans op fouten;
 • Uniformiteit en efficiency.

Invoeren van E-HRM; een complex proces.

Invoeren van E-HRM is meer dan het aanschaffen en technisch implementeren van een software pakket. Aandachtspunten bij de invoering zijn o.a:
 • Veranderingen voor de HR-organisatie, zoals andere functies en rollen en het opbouwen van kennis en vaardigheden;
 • Veranderingen voor managers en medewerkers;
 • Opschonen, rubriceren en digitaliseren van het personeelsdossier;
 • Uniforme toepassing van processen en regelgeving;
 • Organisatiestructuur en bezetting volledig en correct in personeelssysteem;
 • ICT organisatie en ICT Infrastructuur zijn voorbereid.

HR-ICT helpt u graag.

HR-ICT biedt aan de zijde van de opdrachtgever ondersteuning bij e-hrm projecten. HR-ICT helpt u graag bij:
 • Het opstellen van het implementatieplan;
 • Het leiden van het project of adviseren bij de uitvoering van het project;
 • Het trainen van uw medewerkers in het gebruik van de nieuwe E-HRM software.

Meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen naar 085 060 1564.