Strategische Personeelsplanning (SPP)

Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen in uw organisatie?
Komen er nieuwe producten of diensten? Welke organisatiegroei wordt verwacht?
Beschikt u dan wel over het juiste en over voldoende personeel?
Welke maatregelen kunt uw treffen om hierin tijdig te voorzien?
Een strategische personeelsplanning geeft inzicht in de verwachte toekomstige vraag naar en aanbod van personeel. Dit inzicht maakt het mogelijk de juiste cocktail van HR maatregelen te treffen met als doel vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.
Eindresultaat van een strategische personeelsplanning is dus een strategische HR-agenda.
Wij zijn expert op het gebied van ICT toepassingen voor strategische personeelsplanning.
Hoe kunnen wij u helpen?
Lees meer over onze visie en aanpak.


E-HRM

Met E-HRM software kunnen medewerkers zelf hun personeelsgegevens inzien, invoeren en aanpassen. Verlofaanvragen, reisdeclaraties, ziekmeldingen, adreswijzigingen en andere aanvragen worden in het E-HRM systeem ingevoerd.
Nadat de manager de aanpassingen heeft geaccordeerd worden de aanpassingen vastgelegd.
Dankzij het gebruik van apps en internet ondersteunen moderne E-HRM toepassingen tijd– en plaats onafhankelijk werken.
In de rol van HR-projectleider of HR-adviseur kan HR-ICT u ondersteunen bij de invoering van E-HRM. Lees meer over de aanpak van HR-ICT.


Projectadvies

Een nieuw ICT systeem invoeren binnen uw organisatie en hierop de werkwijzen aanpassen is voor de meeste organisaties geen alledaagse bezigheid.
Denk bij voorbeeld aan:
  • Het afstemmen van uw interne projectactiviteiten met de activiteiten van uw leveranciers;
  • Het aanpassen van werkprocessen;
  • Opleiden en inwerken van uw personeel.
Veel organisaties kiezen er voor om projecten door eigen personeel aan te sturen en uit te voeren. Hierbij is vaak een steuntje in de rug nodig. HR-ICT staat interne managers en projectleiders met raad en daad bij.
Lees meer over de mogelijkheden.


Excel trainingen

HR-ICT is gespecialiseerd in het verzorgen van Excel trainingen op het niveau van basis tot ver gevorderd.
Met behulp van Excel maakt u eenvoudig tellingen van uw personeelsbestanden.
Met Excel draaitabellen maakt u op eenvoudige wijze geavanceerde rapportages, analyses en dynamische grafieken.
Lees meer over onze Excel cursussen .

Zoektermen:
HR-ICT advies expert strategische personeelsplanning SPP systeem e-hrm

   HR-ICT op Twitter